Polityka plików cookie i prywatności

Vikarer hos Thorn Vikar & Rekruttering - Unge mennesker sidder og snakker ved bord med bærbare.

Polityka plików cookie i prywatności firmy Thorn Vikar og Rekruttering A/S

Wstęp

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zbierane są o Tobie informacje, które służą do dostosowywania i ulepszania naszych treści oraz zwiększania wartości reklam wyświetlanych na stronie. Jeśli nie chcesz, aby zbierane były jakiekolwiek informacje, powinieneś usunąć pliki cookies (patrz instrukcja) i powstrzymać się od dalszego korzystania z serwisu. Poniżej wyjaśniliśmy, jakie informacje są gromadzone, w jakim celu oraz jakie osoby trzecie mają do nich dostęp.

Ciasteczka

Strona korzysta z plików „cookies”, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na Twoim komputerze, telefonie komórkowym itp. odpowiednio w celu ich rozpoznania, zapamiętywania ustawień, prowadzenia statystyk i targetowania reklam. Pliki cookies nie mogą zawierać szkodliwego kodu np wirus.

Istnieje możliwość usunięcia lub zablokowania plików cookies. Zobacz instrukcje: http://minecookies.org/cookiehandtering

Jeśli usuniesz lub zablokujesz pliki cookie, reklamy mogą stać się dla Ciebie mniej trafne i pojawiać się częściej. Możesz także ryzykować, że strona internetowa nie będzie działać optymalnie i że znajdziesz tam treści, do których nie będziesz mieć dostępu.

Informacje osobiste

Ogólnie

Dane osobowe to wszelkiego rodzaju informacje, które można w takim czy innym stopniu przypisać do Ciebie. Kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, zbieramy i przetwarzamy szereg takich informacji. Dzieje się tak m.in. przez generała dostęp do treści, jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, weźmiesz udział w konkursach lub ankietach, zarejestrujesz się jako użytkownik lub abonent, w inny sposób skorzystasz z usług lub dokonasz zakupów za pośrednictwem serwisu.

Zazwyczaj gromadzimy i przetwarzamy następujące rodzaje informacji: Unikalny identyfikator i informacje techniczne dotyczące Twojego komputera, tabletu lub telefonu komórkowego, Twojego numeru IP, lokalizacji geograficznej i stron, na które klikasz (zainteresowania). Jeżeli wyrazisz na to wyraźną zgodę i samodzielnie wprowadzisz dane, przetwarzane będą także: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres oraz dane dotyczące płatności. Zwykle będzie to miało związek z utworzeniem loginu lub dokonaniem zakupu.

Bezpieczeństwo

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób bezpieczny i poufny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem o danych osobowych i ustawą o ochronie danych.

Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane i zostaną usunięte, gdy cel ten zostanie osiągnięty lub przestaną być istotne.

Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne zapobiegające przypadkowemu lub nielegalnemu usunięciu, opublikowaniu, utracie, degradacji lub dostaniu się do wiedzy osób nieuprawnionych, Twoich danych osobowych, niewłaściwemu wykorzystaniu lub w inny sposób przetwarzane z naruszeniem prawa.

Zamiar

Informacje te służą do identyfikacji Ciebie jako użytkownika i wyświetlania reklam, które najprawdopodobniej będą dla Ciebie odpowiednie, rejestrowania Twoich zakupów i płatności oraz umożliwienia świadczenia zamówionych przez Ciebie usług, takich jak np. aby wysłać newsletter. Ponadto wykorzystujemy te informacje w celu optymalizacji naszych usług i treści.

Okres przechowywania

Informacje przechowywane są przez okres przewidziany przepisami prawa i usuwane, gdy nie są już potrzebne. Okres ten zależy od charakteru informacji i tła przechowywania. Nie jest zatem możliwe określenie ogólnych ram czasowych, w których informacje są usuwane.

Ujawnienie informacji

Dane o korzystaniu przez Ciebie z witryny internetowej, o tym, jakie reklamy otrzymujesz i ewentualnie kliknięcia, lokalizacja geograficzna, płeć i segment wiekowy itp. ujawniane osobom trzecim w zakresie, w jakim informacje te są znane. W sekcji „Pliki cookie” powyżej możesz sprawdzić, które strony trzecie są zaangażowane. Informacje te służą do targetowania reklam.

Korzystamy również z usług szeregu stron trzecich w celu przechowywania i przetwarzania danych. Przetwarzają one informacje wyłącznie w naszym imieniu i nie mogą ich wykorzystywać do własnych celów.

Rozpowszechnianie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail itp. nastąpi tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Korzystamy z podmiotów przetwarzających dane wyłącznie w UE lub w krajach, które mogą zapewnić wystarczającą ochronę Twoich danych.

Spostrzeżenia i skargi

Masz prawo uzyskać informację, jakie dane osobowe na Twój temat przetwarzamy we wspólnym formacie (przenoszenie danych). Możesz także w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu informacji. Możesz także odwołać zgodę na przetwarzanie informacji o Tobie. Jeżeli przetwarzane informacje na Twój temat są nieprawidłowe, masz prawo do ich poprawienia lub usunięcia. Zapytania w tej sprawie można kierować na adres: info@thornvikar.com. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, masz również możliwość skontaktowania się z duńskim organem ds. ochrony danych.

Jeśli nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe lub abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz również wysłać do nas żądanie w tej sprawie na podany powyżej adres e-mail.

Wydawca

Strona internetowa jest własnością i jest publikowana przez:

Thorn Vikar og Rekruttering A/S

Voerbjergvej 40

9400 Nørresundby

Telefon: 96300033

Email: info@thornvikar.com